Jutevatnets Makker: 1 VK m/ CACIT på NPKs hovedprøve Kongsvold 2013